جستجو
Search
مدیر عامل

آقای محمدرضا قدیمی " مدیرعامل " دارای 35 سال سابقه کار در زمینه های :

  • بازرس جوش با تائیدیه شرکت ملی گاز ایران
  • مفسر فیلم با تائیدیه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت اهواز OSCO
  • بازرس عایق (پوشش خارجی) با تائیدیه شرکت ملی گاز ایران
  • پرتونگار صنعتی با تائیدیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت ملی گاز ، نفت و پتروشیمی
  • مسئول دفتر فنی شرکت Taco اهواز بمدت 6 سال
  • ناظر مؤسسه مرکز تحقیقات و کاربردی ایران بمدت 2 سال
  • مسئول نظارت نیروگاه حرارتی طوس و نیروگاه 800 اصفهان بمدت 2 سال
  • مسئول نظارت شرکت ایریتک، پروژه خط "56 کنگان به اصفهان بمدت 1 سال
  • سرپرست و مسئول طرح شرکت رادیوگرافی صنعتی ایران بمدت 10 سال